Atlantic Hotel
?
Atlantic Hotel

Je staat hier in een groot bunkercomplex

Deltaplein, Kijkduin

Voor de oorlog telde de badplaats Kijkduin 150 panden. De helft hiervan werd afgebroken voor de Atlantikwall.

In de duinen kwam een uitgebreid complex van bunkers en ondergrondse gangen te liggen: het Widerstandsnest 67 HL. Ook het terrein waar nu het winkelcentrum staat, maakte deel uit van dit complex. Achter het Atlantic Hotel resteert circa honderd meter tunnel, die vier bunkers met elkaar verbindt. Daar was in de Tweede Wereldoorlog onder andere de Flugwache actief, die met verrekijkers het luchtruim afspeurde naar vijandelijke vliegtuigen.

Watersnoodsramp

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 raakte ook hier de zeewering zwaar beschadigd. Dit bespoedigde de afbraak van het bunkercomplex. Veel bunkers raakten van hun plaats, andere werden instabiel. Uit vrees dat er bij hoog water extra schade aan de duinen zou ontstaan, werden de bunkers opgeblazen. In Duitsland gelegerde troepen van de Amerikaanse genie hielpen daarbij.

naar boven