doorgangen

Toegang tot de vesting

Aanvankelijk waren er twaalf toegangen tot de vesting. De vesting zelf was nog vrij toegankelijk. In september 1943 veranderde dit. Houten noodbruggen over de tankgracht werden afgebroken, veerpontjes opgeheven. Wie naar binnen wilde, moest naast een persoonsbewijs over een speciale pas beschikken. Zeven doorgangen bleven intact: Houtrust, Scheveningseweg, Witte Brug, Javabrug, noodbrug Dierentuin, Malieveld en de Benoordenhoutseweg. Bij de laatste twee doorgangen stonden minitanks opgesteld.

 

Minitank 'Goliath'

In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers een klein rupsvoertuig waarmee een springlading in de richting van vijandelijke tanks kon worden gestuurd. De snelheid van deze 'Goliath' bedroeg vijf tot tien kilometer per uur. In eerste instantie vond de aandrijving plaats door twee elektromotoren, later door een kleine benzinemotor. Het voertuig werd door middel van een elektrische kabelverbinding bestuurd. De Goliath woog 390 kg. Dat was inclusief 60 kg springstof.
Onder andere bij de doorgang tot de Vesting Scheveningen op het Malieveld stonden Goliaths opgesteld.