Toegang tot de vesting

Aanvankelijk waren er twaalf toegangen tot de vesting. De vesting zelf was nog vrij toegankelijk. In september 1943 veranderde dit. Houten noodbruggen over de tankgracht werden afgebroken, veerpontjes opgeheven. Wie naar binnen wilde, moest naast een persoonsbewijs over een speciale pas beschikken. Zeven doorgangen bleven intact: Houtrust, Scheveningseweg, Witte Brug, Javabrug, noodbrug Dierentuin, Malieveld en de Benoordenhoutseweg. Bij de laatste twee doorgangen stonden minitanks opgesteld.

 

Ausweis bitte!
Mensen die niet nodig waren voor het draaiend houden van de vesting moesten naar elders verhuizen. Degenen die mochten blijven of voor hun werk in de vesting moesten zijn, hadden voortaan een Ausweis nodig. Met ingang van 1 december 1943 werd er serieus gecontroleerd. Een probleem was dat er al snel vervalste Ausweise in omloop kwamen. In de laatste maanden van de oorlog, toen duidelijk was hoe het zou aflopen, werd de controle minder streng. 

AfbeeldingDoorgang Witte Brug. Collectie Bundesarchiv
Doorgang Promenadehotel

Doorgang Promenadehotel bij de bevrijding. N.J. van Duin, Haags Gemeentearchief

Toegangen tot de vesting

Toegangen tot de vesting

ShareThis